EXHIBITIONS

Toru Hatsuta Exhibition with Misato Seki

Toru Hatsuta Exhibition with Misato Seki

2024 .4.11thu. 〜 21 sun.

Toru Hatsuta Exhibition with Misato Seki

2024 .4.11thu. 〜 21 sun.

KATSUYOSHI SHIMADA  Made-to-order

KATSUYOSHI SHIMADA Made-to-order

2024. 3.22 fri.- 24 sun.

KATSUYOSHI SHIMADA Made-to-order

2024. 3.22 fri.- 24 sun.

5th Anniversary Exhibition

5th Anniversary Exhibition

2023. 10.18 wed- 22 sun.

5th Anniversary Exhibition

2023. 10.18 wed- 22 sun.

TOMOKO FURUSAWA Exhibition with MEI AOYAMA

TOMOKO FURUSAWA Exhibition with MEI AOYAMA

2023. 9.14 thu.- 17 sun. & 9.21 thu.- 24 sun.

TOMOKO FURUSAWA Exhibition with MEI AOYAMA

2023. 9.14 thu.- 17 sun. & 9.21 thu.- 24 sun.