Exhibitions

TORU HATSUTA Exhibition

TORU HATSUTA Exhibition

2022. 5.12 thu.- 15 sun. & 5.19 thu.- 22 sun.

TORU HATSUTA Exhibition

2022. 5.12 thu.- 15 sun. & 5.19 thu.- 22 sun.

Small Pieces – Yoi Iniki × Yosuke Fujii Exhibition

Small Pieces – Yoi Iniki × Yosuke Fujii Exhibition

2022.4.14 thu. - 4.17sun & 4.21 thu. - 24 sun.

Small Pieces – Yoi Iniki × Yosuke Fujii Exhibition

2022.4.14 thu. - 4.17sun & 4.21 thu. - 24 sun.

Atmosphere – kayo saito × yumiko miyahama Exhibition

Atmosphere – kayo saito × yumiko miyahama Exhib...

2022.3.31 thu. - 4.3 sun & 4.7 thu. - 10 sun.

Atmosphere – kayo saito × yumiko miyahama Exhib...

2022.3.31 thu. - 4.3 sun & 4.7 thu. - 10 sun.

Permanent Exhibition

Permanent Exhibition

2022.1.13thu. START

Permanent Exhibition

2022.1.13thu. START

MARIKO TSUCHIYAMA Exhibition

MARIKO TSUCHIYAMA Exhibition

2021.12.16thu.-19sun.&12.23thu.-26sun.

MARIKO TSUCHIYAMA Exhibition

2021.12.16thu.-19sun.&12.23thu.-26sun.

TARO HAMANO Exhibition

TARO HAMANO Exhibition

2021.11.18thu.-21sun.&11.25thu.-28sun.

TARO HAMANO Exhibition

2021.11.18thu.-21sun.&11.25thu.-28sun.